1 Comment

Tere tore ja asjalik lugu. Ei saa aga pärsi nõus olla selle osaga, kus elekrilise sõiduki keskkonnajalajäg kogu elukaarelõikes väiksem. 1) kogu see teadus ja uuring, põhineb vaid ühe võimaliku keskkonda kahjustava CO2 näitaja suvalistel arvutuslikel käikudel. 2) Uuring ise mainig samuti, et hetkel see, mis juhtub elektiauto akuga pikemas plaanis on veel üsna lahtine ja selle keskkonnajalajälge on keeruline prognoosida, kuna see oleneb lähi aastate inovatsioonist ja tehnika arengust. 3) Reaalses elus on elektriautode tarbimine midagi muud kui paberil. Siinkohal tuleb mängu elektiautode suurem mass võrreldes tava autoga. Probleem süveneb tohutult, kui lisada niigi raskele masinale koorem või haagis. 3) siin ei arvestata taristu ehitamise ja ülalpidamise kuludega. 4) Euroopast väljaspool toodetud asjade reaalsel keskkonnajalajäljel ja ametlikult reklaamitud jalajälje osas on suured käärid. 5) tegelikult on juba olemas väiksema jalajäljega kütuse tooted ja tootjad, millega siin ei ole samuti arvestatud.

Lugupidamise ja heade soovidega!

Tõnu

Expand full comment